DVB-T

DVB-T er en forkortelse for Digital Video Broadcasting-Terrestrial og betegner transmission af et tv signal via en tv mast. Til at modtage et DVB-T signal, har du brug for en DVB-T antenne. Du skal også have en digital modtager – også kaldet en DVB-T tuner.