Digital tv modtager – Boks med tv tuner

Hvis du vil modtage digital tv, har du brug for en digital modtager – også kaldet en digital tuner. Denne digitale modtager kan enten være indbygget i tv’et eller komme via en digital tv boks.