En DVB-T antenne er en antenne til modtagelse af digital tv (kaldet DVB-T) som f.eks. Boxer Tv leverer.

Du kan købe antenner til at bruge ude eller inde. Den bedste modtagelse fås ved at bruge en udendørs DVB-T antenne, da vægge mm. godt kan svække signalet, så modtagelsen ikke bliver ordentlig.

En mellemløsning er at vælge en udendørs antenne, der monteres på loftet. Derved får du en fin modtagelse af tv signalet, samtidig med at du ikke behøver at kigge på en grim antenne, når du sidder i din have.

Bor du f.eks. i lejlighed, har du som oftest ikke mulighed for at montere end udendørs antenne. I sådan et tilfælde kan det være helt fint at vælge en indendørs antenne. Inden da bør du lige checke, hvor god dækning der er i dit område. Og selve antennen bør placeres i et vindue pegende mod sendemasten.

Udover selve antennen til modtagelse af antenne tv skal du også have en digital modtager, der kan omforme det digitale signal, så det kan vises på dit tv. I nyere tv er den ofte indbygget – men ellers kan du købe en ekstern, digital tv modtager, der kan gøre det samme.